הופעה בביאליק

קטעים אינסטרומנטליים להקת בטא במדיה